Cao lá vằng Quảng Trị

8,000

Cao Lá vằng Quảng Trị (Cao Chè vằng) là 2 tên gọi khác nhau cùng loại Cao thực vật được chiết suất từ cây Chè vằng. Cao không có nghĩa là được chiết suất chỉ từ lá mà được chiết từ lá và thân cây.