Bảng Báo Giá

DANH MỤC SIZE GIÁ DƯỚI 5KG/ĐƠN HÀNG GIÁ TRÊN 5KG/ĐƠN HÀNG
TÔM HÙM BÔNG 300-500GR 1,380,000 1,330,000
500-700GR 1,650,000 1,600,000
700GR-1KG 2,050,000 2,000,000
1KG-1.2KG 2,450,000 2,400,000
1.2KG-1.5KG 2,650,000 2,600,000
TÔM HÙM BABY 3 CON/KG 1,350,000 1,300,000
500GR TRỞ LÊN 1,550,000 1,500,000
TÔM ALASKA 1KG-2.5KG 1,050,000 1,000,000
CÁ MÚ SAO ĐỎ 500GR-900GR 1,400,000 1,350,000
1KG TRỞ LÊN 1,550,000 1,500,000
CÁ MÚ SAO XANH 800GR-1.5KG 660,000 610,000
CÁ BƠN 1.2KG-1.5KG 1,070,000 1,020,000
CÁ BÒ GIÁP 1-5KG 495,000 445,000
ỐC VÒI VOI NƯỚC NGOÀI 1-1.7KG 1,450,000 1,400,000
CUA KING GRAB 1.5-3.5KG 2,100,000 2,050,000
CUA THỊT CÀ MAU 3 CON/KG 395,000 345,000
2 CON/KG 460,000 410,000
800GR TRỞ LÊN 580,000 530,000
CUA GẠCH 3CON/KG 520,000 470,000

( Lưu ý: giá có thể thay đổi theo thời gian)